UMB_Hockey_Team_Hrame_pre_svetielko_nadeje - UMB HOCKEY

Prejsť na obsah
2017-2018
27.11.2017 l Barbora Plešavská
UMB Hockey Team „Hráme pre svetielko nádeje“

Žiaden človek neovplyvní to, čo mu osud nadelil. Môžeme sa pýtať prečo práve my, prečo práve naši blízky, priatelia, známy. Prečo práve on, ona, alebo ty. Na túto bolesti plnú otázku však nikdy nedostaneme odpoveď, namiesto nám danej odpovede, musíme odpovedať my. Sami za seba.

Ťažké je hovoriť človeku, ktorý tento pocit nepozná, ako sa dá s chorobami, ktoré limitujú život vyrovnať. O tom by nám však iste vedeli veľa porozprávať deti z Občianskeho združenia Svetielko nádeje, trpiace onkologickými ochoreniami. Svetielko nádeje so svojim sídlom v Banskej Bystrici funguje už 15 rokov a snaží sa o zlepšenie života práve takýchto detí. Činnosť tohto úžasného občianskeho združenia však nie je finančne krytá štátom. Svoje ciele dokážu plniť len a len vďaka darov verejnosti, grantov, alebo 2% z daní. Svoju podporu im prejavili aj my.

Našu podporu im tak preukazujeme nie len propagáciou na našich dresoch, ale aj ich dražením, z čoho peniaze putujú priamo do tohto združenia. V tejto sezóne máme v podnájme na bystrickom štadióne skybox, na ktorom máme okrem loga nášho tímu s hrdosťou vystavené ešte jedno logo. Ako inak, ide o logo občianskeho združenia Svetielka nádeje spolu s citátom „Hráme pre svetielko nádeje“.

Najnovšie sa vedenie nášho UMB Hocke Teamu v podaní hlavného trénera a športového riaditeľa Lukáša Opátha, asistenta trénera Mareka Janíka a generálneho manažéra UMB Hockey Teamu Milana Kyseľa, rozhodlo zaviazať sa Svetielku nádeje dohodou o spolupráci, ktorá je vytvorená „podľa najlepšieho svedomia a v duchu dobrej vôle“. Celý UMB Hockey Team sa tak zaviazal pomáhať a šíriť dobré slovo Svetielka nádeje a zároveň verejne sľúbil a podpismi potvrdil, že za každý strelený gól do súperovej brány venuje Svetielku nádeje 1 €, a za každý vyhratý zápas sumu v hodnote 5 €. Táto spolupráca sa týka všetkých súťažných, ale aj prípravných zápasov.

Ako vníma spoluprácu UMB Hockey Teamu sme sa spýtali fundraiserky občianskeho združenia „Svetielko nádeje“ – Vandy Prandorfyovej:

„Veľmi si vážime, že spolupráca UMB Hockey  Teamu a Svetielka nádeje pokračuje aj v tomto roku a naberá na intenzite v nových formách. Krásne dresy s nápisom Hráme pre Svetielko nádeje boli pre nás príjemným prekvapením hneď v prvom úvodnom zápase sezóny, ktorý sme si nenechali ujsť.  Prekrásnej charitatívnej myšlienke ste dali aj prostredníctvom svojich dresov nádhernú vizuálnu podobu. Skvelý bol aj nápad prísť  opäť za deťmi na oddelenie, pretože každá  takáto návšteva ich povzbudí. Tričká, ktoré ste im venovali, boli naozaj perfektným darčekom a sami ste mali možnosť vidieť, že sa im veľmi potešili.    

Celému organizačnému tímu sa chceme aj touto cestou poďakovať za zviditeľňovanie a podporu Svetielka nádeje. Všetkým hráčom želáme úspešnú sezónu. Budeme vám veľmi fandiť a držať päste, aby to bola  opäť medailová sezóna.  Je vzácne, že ste nezostali ľahostajní k tým, ktorým Svetielko nádeje už 15 rokov pomáha zdolávať tú najťažšiu cestu plnú náročných prekážok.  Veríme, že vďaka vášmu nadšeniu bude opäť viac tých, ktorí sa o Svetielku nádeje dozvedia a možno sa aj oni rozhodnú pomáhať nám.“

Na danú tému sa nám vyjadrilo aj naše vedenie UMB Hockey Teamu:

„My sme už od začiatku vedeli, že chceme podporovať združenie takéhoto charakteru. Ako tím sme sa však najprv potrebovali dostať do istej finančnej stability. Aj po štyroch rokoch, ešte stále zháňame prosperity na naše fungovanie, avšak sme presvedčení, že prišla tá chvíľa. Aby sme to uviedli na pravú mieru, chceme poukázať na to, že hodnota nie je vo financiách, pre nás je hodnota v tom, aby sme šírili túto myšlienku a aby sa ľudia o tomto skvelom občianskom združení dozvedeli. Svetielko nádeje samozrejme nie je jediné združenie, ktoré pomáha ľuďom v núdzi, či už zo sociálneho hľadiska, alebo toho zdravotného. Tým by sme chceli povedať to, že podľa nášho názoru by mal takúto podporu preukazovať každý a jeden klub, alebo tím. Cítime, že je to jednoducho súčasť športu, keď vieme takto pomôcť, prečo by sme nepomohli. Hovoriac o Svetielku nádeje, je to úžasné. A to nie len preto, že toto združenie pomáha deťom, ľuďom s onkologickými problémami finančne, alebo psychicky, ide o to, že toto združenie sa stará aj o ich rodiny. Zabezpečuje im dovolenky, majú možnosť bývať v bytoch spolu s chorými deťmi jednoducho tá pomoc je širokospektrálna a preto pred týmto združením dávame klobúk dolu. Tí ľudia, čo za týmto stoja, všetci si zaslúžia obrovský obdiv. Ako tím ich chceme podporovať ďalej, a šíriť myšlienku takejto podpory. Pretože toto nie je o nás, toto nie je o našom UMB Hockey Teame, TOTO JE O NICH.“

Návrat na obsah