2017-07-09_velkolepy_galavecer_v_podani_umb_hockey_team - UMB HOCKEY

Prejsť na obsah
2016-2017
09.07.2017 l Barbora Plešavská l Rektorát UMB (foto)
VEĽKOLEPÝ GALAVEČER V PODANÍ UMB HOCKEY TEAMUMB tím z Banskej Bystrice ukončil líniu zápasov EUHL v apríli na striebornom mieste. Za svojou sezónou 2016/2017 však uzatvorili brány až 28.6.2017 a to vo veľkom štýle. Obrovské srdce tejto hokejovej rodiny sa prejavilo aj mimo ľadovej plochy a to konkrétne v Aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa vedenie tímu a hráčiprišli poďakovať všetkým ktorí počas uplynulej sezóny bojovali spolu s nimi. Galavečer UMB bol galavečerom, aký neorganizujú ani profesionálne kluby, za ktorý by sa žiaden svetový tím nemusel hanbiť. Galavečer v podaní UMB tímu si získal obdiv aj všetky srdcia.

Galavečer sa niesol v duchu hokejového zápasu, a teda bol rozdelený na tri tretiny. V úvode odznela Slovenská hymna v podaní doktorky Natálii Smoleňákovej. Následne sa nám hudobne predviedol aj orchester zo základnej umeleckej školy Sliač, ktorý aj naďalej sprevádzal celý priebeh Galavečera. Hlava hokejovej rodiny zložená z trojice Lukáš Opáth (Športový riaditeľ a hlavný tréner),Milan Kyseľ (generálny manažér)Marek Janík (asistent trénera)rozdávala v prvej tretine galavečera poďakovania a ocenenia. Trasenie rukou a odovzdávanie plakiet či malých sošiek prebehlo postupne od jednotlivých hráčov, cez realizačný tím až po partnerov. Vedenie UMB tímu taktiež predstavilo trojicu nových hráčovRicharda Novodomca, Jakuba Kachu a Michala Leška, ktorí budú súčasťou UMB tímu nasledujúcu sezónu 2017/2018. Na pódiu odznel aj ďakovný prejav od rektora Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., ktorý označil UMB tím nie len ako perspektívny a cieľavedomý ale zároveň tím, ktorý začína byť veľkou značkou a reklamou. Prvú tretinu uzavrelo gitarové sólo vystúpenie majstra Európy v hraní na gitaru, Dávida Bíleka.

V úvode druhej tretiny sa na pódiu predstavili členovia Akadémie Umení z Banskej Bystrice (Academy of Arts, Banska Bystrica) a to Michal Stašák a Jakub G. Mazúr. Spolu s moderátorom Galavečera UMB Marekom Polomským nám prezradili viac o krátkom dokumente, ktorý vytvorili v spolupráci s UMB tímom. Zároveň mali hostia opäť možnosť počuť niekoľko pochvál a povzbudzujúcich slov smerovaných na hráčov aj vedenie UMB tímu. Po chvíli v Aule zhasli svetlá a na plátne sa spustil dokumentárny film s názvom Zlaté Striebro. Už spočiatku bolo všade počuť smiech a komentáre, ktoré išli hlavne z časti, kde sedeli hráči. Po chvíli Aula stíchla a nasávala tú energiu a všetky informácie, ktoré dokument ponúkal. V dokumente sa striedali tváre od hokejovej trojice UMB tímu cez vedúceho Katedry telesnej výchovy a športu doc. PaedDr. Jířiho Michala, PhD., rektora Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., prezidenta Európskej univerzitnej hokejovej asociácie Jaroslava Straku,až po samotných hráčov. Záver dokumentu však určite stisol nejedno srdce. Na plátne sa odohrali posledné minúty z posledného finálového zápasu s UK Praha. Povzbudivé slová trénerov plné motivácie a viery. Po nich nasleduje pohľad červených dresov UK Prahy na kôpke pri bránke s rukami vo vzduchu a s výhrou v dlaniach. Nato prichádza opäť záber zo šatní UMB tímu. Je tam ticho pár hráčov má v očiach slzy a tréner Lukáš Opáth len ťažko predycháva a naďalej rozdáva silu a podporu. Cítiť z neho smútok a zároveň obrovskú hrdosť a nekonečnú lásku. Aj keď očí takmer ronia slzy, srdce kričí, že UMB tím je šampión....Po skončení dokumentu bolo určite každému z divákov jasné, prečo sa pýši názvom Zlaté Striebro.

Prvá polovica tretej tretiny bola nesená v duchu poďakovaní, ktoré si tento krát užiligenerálni partneri, hlavní partneri a partneri tímu.Za generálneho partnera Mesta Banská Bystrica prišiel prevziať ocenenie viceprimátor Martin Turčan. Ani tento príhovor sa nezaobišiel bez krásnych slov, podpory a poďakovaní pre vedenie UMB tímu a aj jeho hráčom. Po odovzdaní cien nasledovala kultúrna vložka v podaní orchestra, pred ktorou nám ešte vedenie tímu oznámilo samostatnosť hokejového klubu pod Univerzitou Mateja Bela.

K záveru Galavečera malo vedenie UMB tímu pripravené ešte jedno prekvapenie, o ktorom netušili ani hráči. Na začiatok uviedol Lukáš Opáth pár indícii, ktoré v sebe niesli iba jedno meno. Nasledovalo krátke video o hokejovom živote tohto hráča, ktorý bol ako pri zrode tohto tímu až po ukončenie tejto sezóny. UMB tím si zaviedol sieň slávy, do ktorej ako prvé meno vstúpilo práve meno tohto hráča – Martin Indrych.Po príchode na pódium zo seba dostal najprv iba prekvapené a dojemné ,,Wow“. Potom tam chvíľu stál, pýtal sa hostí, že čo má na to povedať, a nahlas uvažoval. Prišlo poďakovanie a taktiež typická humorná vložka: ,, Aj som rozmýšľal, že by som ešte tento rok po škole v tomto tíme pokračoval, ale keď už som v tej sieni slávy, tak ste vlastne rozhodli za mňa.“ (smiech).Martinovi Indrychovi sa však v zapätí dostala reakcia na vyslovené slová, na ktoré mu Lukáš Opáth spolu s kolegami dali najavo, že ak bude jeho rozhodnutím hrať za UMB tím ešte jeden rok, bude mu cťou trénovať takého hráča ako je on. Orchester tak k záveru Galavečera zahral ešte tri piesne, po ktorých sa vedenie tímu opäť poďakovalo hosťom, hráčom aj svojim najbližším.

Na tvárach odchádzajúcich hostí sršalo nadšenie a údiv z toho, čo dokázal bystrický hokejový tím UMB zorganizovať. Recept ako na to, nám však hlavný tréner UMB tímu Lukáš Opáth prezradil: ,, Niečo takéto sa dá dokázať naozaj iba vtedy ak niečo zbožňujete. UMB tím je výnimočný tím a cítiť v ňom obrovské srdce.“

Návrat na obsah